Om Oss

IPMS Uppsala är en del av IPMS Sverige. IPMS är en förkortning av International Plastic Modelers Society.

IPMS Uppsala är en ideell sammanslutning av modellbyggare i Uppsala med omnejd. Vi träffas första söndagen i månaden varje månad för att bygga, prata, fika och ha allmänt trevligt. Samordning av resor till utställningar och tävlingar anordnas också efter intresse. IPMS Uppsala har ingen medlemsavgift, men vi ser gärna att man är med i IPMS Sverige.

För IPMS Sveriges hemsida se under länkar.